Puula Base Camp 2023 – Osallistumisehdot

Puula Base Camp II -melontaleiri, 3.-6. elokuuta 2023

Osallistumisehdot, ilmoittautuminen, maksu- ja peruutusehdot.

Nämä ehdot sitovat ilmoittautunutta asiakasta eli osallistujaa, sekä palveluntuottajaa eli järjestäjää. Ilmoittautumalla tapahtumaan osallistuja hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

1. Osallistujan tulee ilmoittautua www.korppivuori.fi sivustolla olevan lomakkeen kautta leirille. Osallistumisvahvistus lähetetään siellä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Ilmoittatuminen päättyy torstaina 20.7 2023.

 2.  Varausmaksu, ennen 3.7.2023 ilmoittautuneille, 50€/osallistuja lähetetään osallistumisvahvistuksen yhteydessä ja se tulee olla maksettuna eräpäivään mennessä, joka on 7 vuorokautta osallistumisvahvistuksesta. Osallistumismaksu tulee olla maksettuna kokonaisuudessaan, ennen 3.7 ilmoittautuneiden osalta, 10.7.2023 mennessä.
3.7.2023 jälkeen ilmoittautuneiden tulee maksaa koko osallistumismaksu osallistumisvahvistuksen saavuttua.

3. Osallistumisen peruutukset tulee tehdä 4.7.2023 mennessä, sen jälkeen tehdyistä peruutuksista ei varausmaksua palauteta sekä 3.7.2023 jälkeen ilmoittautuneilta peritään varausmaksu, 50€.

20.7.2023 jälkeen tehdyistä peruutuksista peritään 50% osallistumismaksusta, sisältäen jo maksetun varausmaksun. Terveydellisistä syistä, lääkärintodistuksella/lausunnolla, johtuvassa peruutuksessa varausmaksu palautetaan sekä maksettu osallistumismaksu kohtuullisessa ajassa.  

4. Järjestäjä pitää itsellään oikeuden perua tai keskeyttää ilmoittautuneen osallistumisen leirille milloin tahansa, ennen leiriä tai sen aikana, mikäli tulee esille, että osallistuja vaarantaa vakavasti oman, muiden osallistujien tai järjestäjien terveyden ja/tai turvallisuuden. Osallistuminen voidaan keskeyttää myös jos toimillaan tahallisesti tai huolimattomuudellaan aiheuttaa vakavaa taloudellista haittaa tai/ja tuhoa järjestäjien, Metsähallituksen, muiden leiriläisten tai ulkopuolisten omaisuudelle ja/tai irtaimistolle. Osallistumismaksua ei palauteta näistä syistä johtuvissa peruutuksissa ja keskeytyksissä. 

5. Järjestäjä pitää itsellään oikeuden tapahtuman peruuttamiseen, mikäli tulee ylitsepääsemätön este tapahtuman järjestämiseen, kuten kämpän tuhoutuminen tai käytöstä poistuminen, eikä korvaavaa paikkaa saada tilalle. Tapahtuma voidaan myös peruuttaa, jos alueellinen, valtakunnallinen tai muu kriisi estää tapahtuman järjestämisen tai tekee siitä ylivoimaisen hankalaa joko taloudellisesti, turvallisesti tai terveydellisesti. Osallistumismaksut pyritään tuolloin palauttamaan kohtuullisessa ajassa, täysimääräisinä. 

6. Mikäli osallistuja omalla toiminnallaan aiheuttaa vahinkoa leirin aikana, tahallisesti tai huolimattomuuttaan, on osallistuja korvausvelvollinen aiheuttamistaan vahingoista. Mikäli järjestäjä joutuu korvaamaan Metsähallitukselle, tai muulle osapuolelle osallistujan aiheuttamia vahinkoja taloudellisesti, on vahinkoja aiheuttanut osallistuja täysimääräisesti korvausvelvollinen järjestäjälle. 

7. Osallistujien tulee itse huolehtia halutessaan vapaa-ajan vakuutuksestaan ja sen voimassaolosta tapahtuman aikana. Fysioterapeutin ohjaamat tapahtumat sisältävät fysioterapia yrittäjän vakuutuksen myös osallistujille.     

8. Yksityisyydensuoja ja henkilötietojen käsittely. Järjestäjä ei luovuta osallistujien henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi hätätilanteessa pelastusviranomaisille, poliisille, terveydenhuoltoon. Ilmoittautumisessa ja sen jälkeen kerätyistä henkilötiedoista syntyneestä rekisteristä vastaa Korppivuori Adventures/ XTR- Media, yhteyshenkilönä Mikael Torppa (mikael@xtrmedia.fi) . Rekisterin tarkoituksena on yhteydenpito ja tiedotus järjestäjän ja osallistujien välillä ennen, että jälkeen tapahtuman.

Lisäksi osallistujien yhteystietoja, puhelinnumero ja sähköposti, voidaan jakaa muille osallistujille, mutta ainoastaan osallistujan luvalla. Tietoja käytetään tuolloin, jos halutaan luoda sähköposti- ja/tai WhatsApp -ryhmä osallistujien kesken tapahtuvaa yhteydenpitoa varten.  

7. Tapahtuman järjestävät Korppivuori Adventures, joka on XTR- Median aputoiminimi, Y-tunnus 2873664-2 ja Metsävyöhyke, joka on KOKOOLO Oy:n aputoiminimi,  Y-tunnus 2366748-1. 

 

 

Korppivuori Adventures – XTR Media

Otava, Mikkeli

Puh/tel: +358 400 566 697

mikael@xtrmedia.fi

Y 2873664-2

Olemme vastuullinen Metsähallituksen yhteistyöyrittäjä.