Välineitä ulkoilmaihmisille.

Tietosuojaseloste

Tällä sivulla esitetään Korppivuori Adventures sivuston tietosuoja ja asikasrekisteri tiedot

1. Rekisterinpitäjä: Korppivuori Adventures, joka on XTR Media:n ( Y 2873664-2) aputoiminimi. Asiakasrekisteristä vastaava henkilö: Mikael Torppa.

2. Yhteystiedot: XTR -Media, Koivakkalantie 7 50670 OTAVA. Puhelin +358 400 566 697. Sähköposti: mikael@xtrmedia.fi

3. Rekisterin nimi: Korppivuori Adventures asikas rekisteri.

4. Rekisterin perusteena on tiedot, joita asiakas antaa sivuston kautta, kuten yhteydenotto lomakkeessa ja/tai varauslomakkeessa. Lisäksi rekisterinpitäjä voi syöttää itse asiakkaan tietoja rekisteriin, mikäli asiakas on suullisesti tai muutoin, sivustoa käyttämättä, antanut varaukseen tai tiedusteluun liittyviä henkilötietojaan. Rekisterin tarkoituksena on erotella ja tunnistaa asiakkaat, heidän varaukset ja muut toimet toisistaan, niin että varausjärjestelmä toimii. Lisäksi rekisteriä voidaan käyttää Korppivuori Adventures markkinointiin ja palautekyselyihin asiakkaalta.

5. Rekisterin sisältö koostuu tiedoista jota asiakas on antanut sähköisillä lomakkeilla tai/ja rekisterinpitäjä on täydentänyt itse asiakkaalta saamiensa tietojen mukaan. Rekisteri sisältää yhteystietoje lisäksi myös välineiden tulevat varaustiedot sekä varaushistorian.

6. Tietolähteenä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja.

7. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolilla, pois lukien viranomaiset jos rikoksen tai väärinkäytön epäily tai(ja sen tutkinta sitä vaatii.

8. Asikasrekisterin tiedot tallennetaan ja säilytetään salatussa tietokannassa, sen hetkisen webhotelli tms. palveluntarjoajan järjestelmässä, missä myös sivusto toimii. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa tallentaa paikallisen kopion rekisterin tiedoista itselleen, niin ettei siihen kuitenkaan ole pääsyä ulkopuolisilla.

9. Asiakasrekisterin tietoja säilytetään pääsääntöisesti kolmevuotta viimeisestä merkinästä rekisteriin. Teknisistä- tai tietosuojasyistä säilytysaika voi olla lyhempi.

10. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa omat tietonsa, lähettämällä kirjallinen tarkistuspyyntö yhtetiedoissa mainittuun osoitteeseen.

 Tämä sivusto käyttää toiminnassaa evästeitä, joista tarkempoi selvitys:

 

 

Korppivuori Adventures – XTR Media

Otava, Mikkeli

Puh/tel: +358 400 566 697

mikael@xtrmedia.fi